Voorwoord

De steeds lavende Goddelijke Energie
En het steeds subtiele voedende licht,
Afkomstig uit het universele onbewuste,
Is de bron en basis van deze geschriften.
Mijn zoektocht was de weg naar het licht,
Maar … het Licht ontdekte en vond mij.
De sluimerende, slapende Moederlijke Energie
Ontwaakte en gaf mij spontaan het tweede leven,
En vroeg of wenste hiervoor niets terug.
Wanneer in uiterste dankbaarheid
En niet te verwoorden voldoening,
Evenals in alle eerlijkheid en toewijding,
God wordt geprezen, geëerd en vereerd,
Dan ontplooit het Goddelijke een spel
Van uitwisseling en wisselwerking.
Uit het onbewuste ontvouwt zich de
Bron van oneindige en onuitputtelijke inspiratie,
Ontwakend als een spel van vele klanken
Die als druppels uit het bewustzijn
Worden gefiltert, omgezet worden in lettertekens
En tot woorden en zinnen worden gekneed.
met dank aan
Patricia
Rachel
Chris en Bert
Deze poëtische geschriften
zijn verlucht door de auteur.