Series

1. Ode aan de Devi

Ode to the Devi
The Spiral N° 249 (2002)
To Mata N° 313 (2003)
Maitreya N°314 (2003)
Apocalypse N° 334 (2003)

2. De lotussen

The Lotuses
The Lotus (heart) N° 503 (2005)
Coronation (face) N° 508 (2005)
Lotus Feet (feet) N° 511 (2005)

3. Spirituele evolutie

Evolution spirituel
Sow (zaaien) N° 515 (2005)
Zeal (ijver) N° 517 (2005)
Merits (verdiensten) N° 516 (2005)
Reap (oogsten) N° 518 (2005)

4. Vallen en opstaan

The fall and rise
Weakness (zwakheid) N° 802 (2008)
Regret (leedwezen) N° 803 (2008)
The drive out (de klopjacht) N° 804 (2008)

5. Dwaling

Error
The cross (het kruis) N° 905 (2009)
Misusage (het misbruik) N° 906 (2009)

6. Het Gouden licht

Golden light
Golden light, fase 1 (het gouden, licht, fase 1) N° 1806 (2018)
Golden light, fase 2 (het gouden licht, fase 2) N° 1807 (2018)
Golden light, fase 3 (het gouden licht, fase 3) N° 1808 (2018)

7. Licht

Light
The light (licht) N° 406 (2004)
The light the darkness (licht in de duisternis) N° 410 (2004)
His own licht (zijn eigen licht) N° 502 (2005)
The source of light (de lichtbron) N° 909 (2009)
The light of the spirit (het licht van de spirit) N° 907 (2009)
The master of light (de meester van het licht) N° 911 (2009)

 

8. Het einde

The end
The last choice (de laatste kans) N° 705 A&B (2007)
The last step ( de laatste stap) N°704 (2007)
The array before the last battle (de slagorde voor de laatste veldslag N° 706 (2007)
Maha Pralaya N° 504 (2005)
The end of negativity (het einde van de negativiteit) N° 707 (2007)
The last dance (de laatste dans) N° 622 (2006)