Recensies

1- Tentoonstelling KH Leuven 2011

2- Tentoonstelling  Oostende 2013

3- Tentoonstelling Orroir (Mont de l’Enclus) 2014

4- Introductie door André Posman tentoonstelling Etienne Loyson in Tielt,
Galerij “Carpe Diem” – 17-11-2017

5- “20-350” twintig jaren kunst in Sahaja Yoga – 19-6-2019

6- Brief van André Posman aan Etienne, na het vertonen van de
film “Etienne Loyson Artista” – 16-5-2021