Introductie

 

De verborgen boodschappen
In ieder paneel worden tot
Een mentale expressie gebracht.

Zoals het vormeloze kan
Getransformeerd worden en
In realiteit omgezet.

Deze boodschappen worden
In de bijgevoegde teksten
Duidelijk gemaakt en omschreven.

  • Zij spreken over:
  • Liefde en mededogen
  • Hulde en verering
  • Dankbaarheid en raad
  • Symbolen en moed
  • Richting en keuzes
  • Schepping en evolutie
  • Oordeel en vernietiging
  • Mythologie
  • En ook mysterie

De inspiratie, de ideeën,
De kracht, de schoonheid,
De ongeëvenaarde genialiteit
In al deze panelen komt
Van de ongerepte, zuivere
En onuitputtelijke bron
Van kennis, mededogen en liefde.

In yogi termen uitgedrukt:
Door de subtiele verbinding met
Het universele onbewuste, het hogere.

“Zoals het zichtbare
En het innerlijke goddelijke licht,
Als een gunst en een gift
Ongedwongen tot ons komt
Zonder dat wij iets doen of vragen.”

Zo komt het onbewuste
Bij de genade van de
Almachtige schepper,
Vrij, als een onbeperkte lavende energie
En door deze verbinding te gebruiken
Wordt alles in zijn definitieve vorm
Gekneed en gegoten.

Hierdoor is alles origineel,
Ongewoon en uniek.
Het staat los van welke kunststrekking ook,
Niets kan ermee vergeleken worden.
De gebruikte materialen
Zijn een gril van de elementen in de natuur
En hebben de tand des tijds doorstaan
Of… is het Gods voorbereidende werk?

Alleen door deze unieke
Subtiele verbinding is de werkzaamheid
Van de goddelijke kracht mogelijk
En is de creativiteit onbegrensd.
Dit is de werkelijkheid van het oude gezegde:
“Meester boven alle meesters.”

Dan komt het besef dat
Alles gedaan wordt en wij
In Gods handen
Enkel het instrument zijn.
Al deze panelen en bijhorende teksten
Worden oprecht en met de meeste eerbied,
Nederig opgedragen aan
De Goddelijke Moeder,

Haar dienaar.

PS. Alleen bij het bezichtigen onthullen
de panelen hun volle werkelijkheid,
structuur, diepte, kracht en kleur, kunnen
fotografisch niet (volledig) gevat worden.